Εκτακτα μέτρα για την αποσυμφόρηση των  νησιών αποφάσισε η κυβέρνηση στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Παράλληλα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη φέρνει νομοσχέδιο για το άσυλο με στόχο οι αποφάσεις για χορήγηση θα λαμβάνονται εντός τριών μηνών.