ΤΟΠΙΚΑ

Η διακυβέρνηση των Δήμων απαιτεί ευρύτερες συνεργασίες, ανοιχτά μυαλά, συμμαχίες παρατάξεων

Η διακυβέρνηση των Δήμων απαιτεί ευρύτερες συνεργασίες, ανοιχτά μυαλά, συμμαχίες παρατάξεων

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2019-2022

Η διακυβέρνηση των Δήμων απαιτεί ευρύτερες συνεργασίες, ανοιχτά μυαλά, συμμαχίες παρατάξεων
~~~~~~~~~

Οι τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές το 2019 πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά με το σύστημα της απλής αναλογικής, σύστημα που θεσπίστηκε με το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (ν. 4555/2018) και είχε ως στόχο την αναζήτηση και επίτευξη συναίνεσης, σύγκλισης και συνεργασίας ανάμεσα στις παρατάξεις που μετέχουν στα όργανα διοίκησης, στην κινητοποίηση πολιτών και υγιών δυνάμεων οι οποίες αποκλείονταν από τη συμμετοχή στα κοινά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο λόγω των στρεβλώσεων του ισχύοντος, μέχρι τότε, πλειοψηφικού εκλογικού συστήματος. Η διακυβέρνηση των Δήμων άλλωστε για εμάς απαιτεί ευρύτερες συνεργασίες, ανοιχτά μυαλά, συμμαχίες παρατάξεων.

Δεν περιοριστήκαμε στην άσκηση αντιπολίτευσης. Προτιμήσαμε την άσκηση διοίκησης, τη συμμετοχή στις αποφάσεις
~~~~~~~~~

Όλοι εμείς που έχουμε αγωνιστεί για την καθιέρωσή της απλής αναλογικής, τον εκδημοκρατισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη διεύρυνση της συμμετοχής στα όργανα διοίκησης, όλοι εμείς που πιστεύουμε ότι η ατομική ευθύνη είναι μέρος της συλλογικής ευθύνης, θεωρήσαμε πολιτικά και αυτοδιοικητικά ορθό, να αποδεχθούμε το Σεπτέμβριο του 2019 την πρόταση της πλειοψηφούσας δημοτικής παράταξης για συνεργασία. Μέσα από συλλογικές διαδικασίες και διεργασίες της παράταξής μας, προχωρήσαμε σε μια ιστορική απόφαση: προτιμήσαμε να δοκιμάσουμε τις δυσκολίες της άσκησης διοίκησης, της αμεσότερης τριβής με τα προβλήματα των δημοτών, ώστε να έχουμε λόγο, άποψη, δικαίωμα απόφασης και ιδία αντίληψη και όχι απλά να περιοριστούμε στην άσκηση αντιπολίτευσης, κάτι που άλλωστε κάναμε για πολλά χρόνια με πολύ αποτελεσματικό τρόπο και εμπεριστατωμένο λόγο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή της απλής αναλογικής στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 είχε ως αποτέλεσμα να εκλεγούν πανελλαδικά μόνο 101 δήμαρχοι από τον α’ γύρο συγκεντρώνοντας ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, ενώ σε 231 δήμους (επί συνόλου 332) η παράταξη των Δημάρχων δεν διέθετε την απαιτούμενη πλειοψηφία των συμβούλων.
Δεν αποτελεί λοιπόν μυκονιάτικη πρωτοτυπία η συνεργασία της ελάσσονος μειοψηφίας με την πλειοψηφούσα παράταξη.

Aδέσμευτη και υπεύθυνη συνεργασία και όχι συμπαράταξη
~~~~~~~~~

Διαλέξαμε τον δρόμο της αδέσμευτης συνεργασίας και σύμπραξης και όχι της συμπαράταξης. Κρατήσαμε την ανεξαρτησία μας ως παράταξη και θέσαμε κόκκινες γραμμές για ζητήματα που υιοθετήσαμε στην προγραμματική μας διακήρυξη. Σε αυτό το πλαίσιο παραμείναμε σταθεροί με την αδιάληπτη παρουσία μας στις συνεδριάσεις, την στάση μας και την ψήφο μας κατά τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων.
Αποδεχθήκαμε θέσεις ευθύνης, αναλαμβάνοντας την διοίκηση τμήματος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου με αποδοχή της θέσης αντιδημάρχου για την Ντίνα Σαμψούνη για τα οικονομικά του Δήμου. Η ενασχόληση πολλών από εμάς με δράσεις για την δημοτική διαχείριση των απορριμμάτων, οδήγησε στην αποδοχή θέσης ευθύνης και για το σχεδιασμό της διαχείρισης τους, στην ίδια αντιδημαρχία.
Αποδεχθήκαμε επίσης και διοικητική θέση στον τομέα του πολιτισμού και της κοινωνικής πολιτικής με την εκλογή από το ΔΣ του Δήμου της Άννας Καμμή ως Πρόεδρο στον Π.Α.Κ.Ο. «Γ. Αξιώτης».

~~~~~~~~~

Σε πολιτικό και θεσμικό επίπεδο:
Κατά την διάρκεια αυτής της θητείας μας,
• Παραμείναμε σταθεροί στις απόψεις μας για τη δημόσια διαχείριση υπηρεσιών και αγαθών (καθαριότητα, φύλαξη οικισμών κλπ).
• Αντιδράσαμε στην πρόθεση της διοίκησης να δώσει τη διαχείριση του νέου κλειστού γυμναστηρίου σε ιδιώτη.
• Αντιδράσαμε στην απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤΜ να δώσει τη διαχείριση του δημοτικού πάρκινγκ σε ιδιώτη.
• Ζητήσαμε από την ΕΠΟΙΖΩ να φέρει προς συζήτηση σοβαρά ζητήματα όπως * παράνομες εργασίες επιχειρήσεων
* διασφάλιση ελεύθερου χώρου για τους πολίτες στις παραλίες.
* ηχορύπανση
* καταπάτηση δημόσιου χώρου
• Συμμετείχαμε στην εύρεση λύσης στο τεράστιο στεγαστικό πρόβλημα των
δημοσίων υπαλλήλων καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις.

• Συμμετείχαμε με παρουσία στην διαβούλευση με φορείς και με προτάσεις για την εκπόνηση του ειδικού πολεοδομικού για την Μύκονο.
• Αρνηθήκαμε τη διεύρυνση του ωραρίου μουσικής σε επιχειρήσεις που δεν τηρούν τους κανόνες και τα μέτρα περιορισμού της ηχορύπανσης.
• Καταθέσαμε τις εξής προτάσεις στο συμβούλιο της κοινότητας της Άνω Μεράς :
– Διαχείριση στερεών αποβλήτων κτηνοτροφικής μονάδας στη Μαού.
– Έλεγχος οικοδομικής δραστηριότητας πλησίον παραδοσιακού Μύλου
στην Πύργο Άνω Μεράς
– Φύλαξη επί 24ωρου βάσης της πλατείας και των σχολικών μονάδων της
Άνω Μεράς.
– Επισκευή της οικίας του αγροτικού γιατρού.
– Δημιουργία εργαστηρίου υφαντικής τέχνης.
– Άμεση εκτέλεση των αποφάσεων για μεταφορά του περιπτέρου της
πλατείας της Άνω Μεράς.
– Επισκευή της αίθουσας εκδηλώσεων δίπλα στην κοινότητα.

Δουλέψαμε σκληρά και αθόρυβα
~~~~~~~~~

Σηκώσαμε τα μανίκια και δουλέψαμε σκληρά και αθόρυβα για να μπορέσουμε σήμερα, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά, να έχουμε ένα θετικό απολογισμό του έργου μας στους τομείς ευθύνης που αναλάβαμε.

1. Περιβάλλον και διαχείριση απορριμμάτων Έγιναν ενέργειες για:

• Σύνταξη και έγκριση κανονισμού καθαριότητας και επιβολή προστίμων.
• Διευθέτηση εκκρεμοτήτων για την δρομολόγηση της αποκατάστασης του
ΧΑΔΑ.
• Διαγωνισμό, προμήθεια και παραλαβή κινητού πράσινου σημείου, το οποίο
θα μπει σε λειτουργία το αμέσως επόμενο διάστημα.
• Σύναψη σύμβασης με τα Συλλογικά Συστήματα ανακύκλωσης υφασμάτων,
ηλεκτρικών συσκευών και αδρανών υλικών.
• Υποβολή δύο προτάσεων για ένταξη χρηματοδότησης κατασκευής
πράσινων γωνιών.
• Κατάρτιση και έγκριση τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων.
• Δράση ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση στα σχολεία «follow green».

Εκπόνηση των απαραίτητων εκ της νομοθεσίας μελετών ωρίμανσης, για την αδειοδότηση, χρηματοδότηση, δημοπράτηση και κατασκευή καθοριστικών έργων διαχείρισης απορριμμάτων :
• Διαγωνισμός, ανάθεση, ολοκλήρωση και κατάθεση των απαραίτητων τεχνικών και περιβαλλοντικών μελετών για την δημιουργία πάρκου κυκλικής οικονομίας στην περιοχή των Μεταλλείων, που περιλαμβάνει :
α) Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ),
β) Κεντρικό Πράσινο Σημείο και γ) Εγκατάσταση Μεταβατικής Διαχείρισης & Προσωρινής Αποθήκευσης Ογκωδών Αποβλήτων & ΑΕΚΚ, για τα οποία βρισκόμαστε στο στάδιο της έγκρισης προτύπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων ΠΠΔ.
• Σύνταξη τεχνικής μελέτης επέκτασης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) και παράδοση στον ΦΟΔΣΑ προς ένταξη χρηματοδότησης για την δημιουργία νέων κυττάρων

Ανάθεση εκπόνησης των απαραίτητων τεχνικών εκθέσεων και μελετών για την οργανωμένη και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία διαχείριση ρευμάτων αποβλήτων :
• Ολοκληρώνεται η τεχνική έκθεση για την Ανάπτυξη δικτύου διαλογής στην πηγή (ΔσΠ) αποβλήτων βρώσιμων λιπών και ελαίων (ΑΒΕ) στον Δήμο Μυκόνου.
• Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός και η ανάθεση, για τις Υπηρεσίες Συμβούλου για την οργάνωση συστήματος χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων στον Δήμο Μυκόνου που περιλαμβάνει, από τις απαραίτητες προδιαγραφές εξοπλισμών έως και την διασύνδεση του συστήματος ΔσΠ με την αρχή «πληρώνω όσο πετάω (pay as you throw).

2. Οικονομική διαχείριση και τομέας Εσόδων
Έγιναν ενέργειες για:

• Εγκατάσταση και παράδοση σε χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που
παρέχεται η δυνατότητα στους δημότες προβολής και πληρωμής
βεβαιωμένων και μη οφειλών.
• Κατάρτιση ψήφιση και έγκριση οικονομικών ισολογισμών έξι οικονομικών
ετών και συγκεκριμένα 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019. Επίσης ολοκληρώθηκε η κατάρτιση του ισολογισμού χρήσης 2020 και είμαστε στο στάδιο ανάθεσης του ελέγχου στους ορκωτούς λογιστές.
• Έγκαιρη κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή των προϋπολογισμών του δήμου. Tαυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε αναδιάρθρωση του σχεδίου Π/Υ ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατό πληρέστερα στις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου αλλά και του προγράμματος έργων της Δημοτικής αρχής.

• Αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών και εισαγωγή και θέσπιση νέων συντελεστών.
• Εκσυγχρονισμός και προμήθεια νέου προγράμματος διαχείρισης λειτουργίας των κοιμητηρίων.
• Δόθηκε έμφαση στην οργάνωση της ταμειακής υπηρεσίας, με σαφή βελτίωση των χρόνων ολοκλήρωσης των εργασιών ανά μήνα, καθώς και την αποφυγή -όσο αυτό είναι εφικτό- της συσσώρευσης εκκρεμοτήτων.
• Συνδρομή στην οργάνωση και ανεύρεση στοιχείων ώστε να κατατεθεί η Δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2016 που δεν είχε πραγματοποιηθεί.
Επίσης, κατόπιν συντονισμένων ενεργειών, συλλογικής σκληρής δουλειάς, υπευθυνότητας και συνεργασίας των υπαλλήλων του τμήματος εσόδων, του ταμείου και της διεύθυνσης οικονομικής υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκαν :
• Βεβαιώσεις κλήσεων ΚΟΚ.
• Βεβαιώσεις οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών και συγκεκριμένα
των 2014 ,2015, 2016, 2017 και βρισκόμαστε στην διαδικασία
βεβαιώσεων του 2018.
• Εφαρμογή αναγκαστικών μέτρων οφειλετών με δεσμεύσεις ΑΦΜ και
κατασχέσεις.
• Εξομάλυνση της λειτουργίας έκδοσης βεβαιώσεων ΤΑΠ.
Αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών είναι και η αύξηση των ιδίων εσόδων του δήμου από το 2018 σε ποσοστό 40% περίπου και συγκεκριμένα από 9.681.421,78 ευρώ που προέκυψε από την εκτέλεση του Π/Υ το 2018, οι ΚΑΕ της ομάδας εσόδων Ι, ανήλθαν το 2022 σε 13.467.620 ευρώ.

3. Πολιτισμός και Κοινωνική Πολιτική

Από το 2019 έως σήμερα, η διοίκηση του Π.Α.Κ.Ο. «Γ. Αξιώτης» έχει καταφέρει τη ριζική αναδιοργάνωση του φορέα τόσο διοικητικά όσο και κτιριακά και παρουσιάζει μια πολύ δυναμική παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα του νησιού, ενώ πρωτοστατεί σε ενέργειες αλληλεγγύης και συλλογής ανθρωπιστικής βοήθειας του Δήμου.

Αναφέρουμε συνοπτικά:
• Αναβάθμιση των κτιρίων που στεγάζουν τους παιδικούς σταθμούς
Έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη λειτουργία των παιδικών σταθμών. Οι δύο δομές στεγάζονται σε δύο πανέμορφα κτίρια, η παλαιότητα και η χρήση των οποίων απαιτεί συχνή συντήρηση για να παραμένουν σε καλή κατάσταση για τη φιλοξενία των παιδιών.

Στις πιο σημαντικές ενέργειες λογίζεται η υλοποίηση το 2020 σημαντικών εργασιών, χρηματοδοτούμενων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»

(αντικατάσταση του εξοπλισμού της κουζίνας του παιδικού σταθμού στην Άνω Μερά και των παιχνιδιών στους αύλειους χώρους και των δύο δομών) και η τοποθέτηση χλοοτάπητα και στους δυο σταθμούς με ίδιους πόρους.

Εργασίες συντήρησης και επισκευών γίνονται καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου με έμφαση τον μήνα Σεπτέμβριο, κατά τον οποίο οι δύο σταθμοί παραμένουν κλειστοί, για να είναι πανέτοιμοι την 1η Οκτωβρίου και να υποδεχθούν ξανά τους μικρούς μας φίλους.

• Πρόσληψη νέου προσωπικού
Η ένταξη στο πρόγραμμα «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ», πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, έδωσε τη δυνατότητα να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας, ευκαιρία που δεν έμεινε ανεκμετάλλευτη. Με το πρόγραμμα αυτό είχαν προσληφθεί μέχρι το 2021 πέντε υπάλληλοι για την ενίσχυση της λειτουργίας των σταθμών ενώ η αύξηση των αιτήσεων μέσω του προγράμματος επέτρεψε την πρόσληψη ακόμη οκτώ υπαλλήλων, παιδαγωγικού και βοηθητικού προσωπικού δημιουργώντας έτσι νέες θέσεις εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι με τη βοήθεια κυρίως του προσωπικού των δύο σταθμών αλλά και την συμβολή της διοίκησης, οι δύο σταθμοί λειτουργούν υποδειγματικά.

• Τροποποίηση ΟΕΥ
Σημαντική εξέλιξη για τη λειτουργία του φορέα είναι η τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. το 2020, με ενέργειες που ολοκληρώθηκαν το 2022 με την τοποθέτηση των υπαλλήλων στις θέσεις που ορίζονται από αυτόν.

• Μουσική Σχολή «Γ. Αξιώτης»
Η Μουσική Σχολή λειτουργεί με δύο τμήματα μουσικής, κιθάρας και βιολιού. Λειτουργούν επίσης και δύο τμήματα χορωδιών: η παιδική χορωδία και η χορωδία ενηλίκων «Χορωδία Μυκόνου». Το προηγούμενο διάστημα ήταν αρκετά δημιουργικό για την Μουσική Σχολή, με τη διοργάνωση της καλοκαιρινής και Χριστουγεννιάτικης συναυλίας με τους μαθητές της σχολής, την επίσκεψη του τμήματος βιολιού στα σχολεία του νησιού και συχνές επισκέψεις στους δημοτικούς σταθμούς του νησιού, για γνωριμία των μικρών μας φίλων με την μουσική.

• Mykonos Art Festival
Ως κύριος πολιτιστικός φορέας του Δήμου διοργανώνουμε κάθε χρόνο μια σειρά εκδηλώσεων με μεγαλύτερη τo MYKONOS ART FESTIVAL, μια διοργάνωση που λαμβάνει χώρα ανελλιπώς από το 2018, ακόμη και στις covid χρονιές 2020 και 2021, λαμβάνοντας τότε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Σημαντικοί καλλιτέχνες έχουν προσκληθεί όλα αυτά τα χρόνια, για να πλαισιώσουν το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Πολλοί από αυτούς συμμετείχαν για πρώτη φορά σε διοργάνωση του Δήμου Μυκόνου. Ιδιαίτερη πρόσκληση απευθύνεται σε καλλιτέχνες που ζουν και δραστηριοποιούνται στο νησί στην ενότητα του φεστιβάλ MYKONOS IS…

• Artmill Festival
Από το 2022 διοργανώνεται από τον φορέα ακόμη ένα φεστιβάλ, το ART MILL FESTIVAL, μια διοργάνωση για παιδιά και εφήβους, η οποία έχει κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον του κοινού των μικρών και μεγάλων φίλων και έχει εισπράξει μεγάλη αποδοχή.

• Κινηματογραφικές προβολές
Για το διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος 2023 διοργανώθηκαν κινηματογραφικά διήμερα για μικρούς και μεγάλους στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο, δίνοντας έτσι μια εναλλακτική και ποιοτική πρόταση για έξοδο τα Σαββατοκύριακα του χειμώνα.

• Καταγραφή της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
Κατά την διάρκεια αυτών των χρόνων έχει γίνει σημαντική προσπάθεια για την καταγραφή της άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς με την βιντεοσκόπηση των καλάντων του 12ημερου των Χριστουγέννων, την παραγωγή ταινίας με τους ντόπιους λαϊκούς οργανοπαίχτες κ.ά.

• Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LEADER
Από το 2019 έως σήμερα έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση δύο χρηματοδοτικών προγραμμάτων από το LEADER, ένα για τον ηχητικό και φωτιστικό εξοπλισμό του Γρυπαρείου και ένα για διάφορες ανάγκες των δύο παιδικών σταθμών. Οι ενέργειες για αυτά βρίσκονται σε τελικό στάδιο.

• Κτιριακή αναβάθμιση Γρυπάρειου Πολιτιστικού Κέντρου
Προτεραιότητα παραμένει και η κτιριακή αναβάθμισή του Γρυπαρείου Πολιτιστικού Κέντρου. Το κτίριο βάφτηκε εξωτερικά μετά από πολλά χρόνια, έχει αντικατασταθεί ο φωτισμός με λαμπτήρες LED ενώ για το 2023 εχει προγραμματιστεί η επισκευή και συντήρηση του συστήματος ψύξης και θέρμανσης, η υλοποίηση εργασιών για την πυρασφάλεια και το βάψιμο εξωτερικών κουφωμάτων.

• Κοινωνική πολιτική
Σταθερά όλα αυτά τα χρόνια με πνεύμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, πρωτοστατούμε στην οργάνωση συλλογής βοήθειας για συνανθρώπους μας (για πυρόπληκτους στην Εύβοια, για τον λαό στην Ουκρανία, για τους σεισμόπληκτους στην Συρία και την Τουρκία) διαθέτοντας το κτίριο του Γρυπάρειου και ανθρώπινο δυναμικό, ενώ κατά την διάρκεια της πανδημίας το Γρυπάρειο έγινε η βάση για την οργάνωση της δομής αλληλεγγύης του Δήμου «Δίχτυ της Αγάπης». Για χρόνια άλλωστε ήταν και η βάση της δομής «Εθελοντές Μυκόνου».
________________________________________

Κλείνοντας θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι η συμμετοχή μας στην διοίκηση του Δήμου είναι για εμάς μια πολύτιμη εμπειρία.

Με την συμβολή μας στους τομείς ευθύνης που αναλάβαμε, προσπαθήσαμε να αποδείξουμε ότι στη δημοκρατική λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αξιοκρατία, η ισονομία, η διευκόλυνση και εξυπηρέτηση του πολίτη.

Στον τελικό απολογισμό αυτής της συνεργασίας, ας μη ξεχνά κανείς ότι η παράταξή μας δεν μπορεί να φέρει την συνολική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τις αποφάσεις της διοίκησης του δήμου, ούτε και για τα δομικά ζητήματα του νησιού.

Έχει όμως συνεισφέρει μέχρι σήμερα με τις λιγοστές δυνάμεις της, στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Με εντιμότητα, μαχητικότητα, ειλικρίνεια, αλληλεγγύη και συλλογική συνείδηση.

Για την παράταξη ΜΑΖΙ για την Μύκονο

Ντίνα Σαμψούνη
Άννα Καμμή
Δημήτρης Ζούλιας
Δημήτρης Παπαδημητρίου
Μαρία Σταυρακοπούλου
Ανδριανή Θεοχάρη

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
1
Εγκαίνια της έκθεσης -εικαστικό αφιέρωμα 2018: " Η Μύκονος μέσα από το βλέμμα των καλλιτεχνών. Από το μεσοπόλεμο έως το 1960."
2
O δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, για το 1ο Mykonos Art Festival που εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο.
3
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μιλτιάδης Ατζαμόγλου φωτογραφήθηκε μπροστά από το όνειρο της νεολαίας της Μυκόνου
4
Πρώτο στην κατάταξη στον παγκόσμιο αλλά και στον ελληνικό χάρτη το MykonosVoice με 18 χιλιάδες μ.ο μοναδικούς επισκέπτες κάθε μέρα
5
Εικαστικό αφιέρωμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου «Μαρία Ιγγλέση»
6
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.