ΤΟΠΙΚΑ

Αλλάζουν τα πάντα από την Δευτέρα για τα ταξιδια στα νησιά

Αλλάζουν τα πάντα από την Δευτέρα για τα ταξιδια στα νησιά

Το διήμερο αυτό είναι το τελευταίο πριν από την εφαρμογή, από τις 5 Ιουλίου, των μέτρων για τις μετακινήσεις προς τα νησιά, τα οποία περιπλέκουν τη διαδικασία του ταξιδιού, ιδιαίτερα για όσους δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Έτσι, από την προσεχή Δευτέρα οι μετακινήσεις προς στα νησιά θα γίνονται μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης και τεστ κορωνοϊού μοριακό ή rapid.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, από τη Δευτέρα, η επιβίβαση των επιβατών στα πλοία καθώς και στα θαλάσσια ταξί, από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδος προς τα νησιά και μεταξύ των νησιών επιτρέπεται εφόσον οι επιβάτες:

– Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή

– Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, ή

– Επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

Από την ανωτέρω υποχρέωση οι ανήλικοι έως δώδεκα (12) ετών (γεννημένοι μετά την 1.7.2009), ενώ για τους ανήλικους από 12-18 ετών (γεννημένοι πριν τις 30.6.2009) η υποχρέωση καλύπτεται με βεβαίωση αρνητικού self test από τον κηδεμόνα.

Από τις παραπάνω υποχρεώσεις εξαιρούνται:

– Οι επιβάτες που μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),

– Οι επιβάτες που μετακινούνται σε ακτοπλοϊκές συνδέσεις μεταξύ νήσων της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), είτε σε εβδομαδιαία βάση, σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα, είτε εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου,

– Οι επιβάτες που μετακινούνται στις πορθμειακές γραμμές Πέραμα-Παλούκια Σαλαμίνας, Πέραμα Μεγαρίδος-Φανερωμένη Σαλαμίνας, Ρίο-Αντίρριο, στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις από την ηπειρωτική χώρα προς την Εύβοια, καθώς και στις πορθμειακές γραμμές Πόρου-Γαλατά Τροιζηνίας, Πούντα-Ελαφόνησος Λακωνίας και Τρυπητή-Αμμουλιανή Χαλκιδικής, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου.

– Οι ανήλικοι από δώδεκα (12) έως δεκαεπτά (17) ετών οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου.

Διαδικασία επιβίβασης στα πλοία

Τονίζεται ότι η διαδικασία επιβίβασης στα πλοία θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:

* Όλοι οι επιβάτες θα πρέπει να φέρουν σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή το πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή τη βεβαίωση αρνητικής διάγνωσης του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR, ή του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test, ή το πιστοποιητικό νόσησης, όπως εξάγονται με τη μορφή ψηφιακού ή εκτυπωμένου αντιγράφου από την πλατφόρμα gov.gr

* Δεκτές θα γίνονται επίσης οι βεβαιώσεις εμβολιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφιακό πιστοποιητικό COVID) καθώς και τρίτων χωρών.

* Κατά την επιβίβαση στα πλοία των επιβατών που φέρουν τα πιο πάνω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις, θα διενεργείται ηλεκτρονικός έλεγχος πιστοποίησης αυτών από το πλήρωμα του πλοίου με την παρουσία και υπό την εποπτεία στελέχους της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.

* Παράλληλα, θα διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας των επιβατών με το έγγραφο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ή οιοδήποτε προβλεπόμενο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητα αυτών.

Σε κάθε περίπτωση, για την επιβίβαση των επιβατών από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας προς τα νησιά και αντίστροφα, συμπληρώνεται υποχρεωτικά το Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας πριν την Επιβίβαση που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής https://www.ynanp.gr/el/. καθώς και στην ιστοσελίδα https://sea.travel.gov.gr/

Για την αποφυγή καθυστερήσεων, παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέρχονται στα λιμάνια για την επιβίβασή τους τουλάχιστον μια ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου.

Κατά την επιστροφή από τα νησιά συνιστάται η διενέργεια self-test για τα άτομα άνω των 12 ετών.

Για τις μετακινήσεις στην ηπειρωτική χώρα η κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει ακόμα μέτρα πέραν όσων ισχύουν ήδη, αλλά εξετάζει αντίστοιχες τροποποιήσεις, ανάλαγα με τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Τεστ και μετά τη δεύτερη δόση εμβολίου αν δεν έχουν περάσει 14 μέρες

Σημειώνεται ότι αναγκαίο είναι το αρνητικό μοριακό ή rapid test και για εκείνους που έχουν συμπληρώσει μεν τον εμβολιασμό τους, αλλά δεν έχουν παρέλθει ακόμη 14 ημέρες από τον πλήρη εμβολιασμό, οπότε και τίθεται σε ισχύ το πιστοποιητικό εμβολιασμού (αν και μπορεί να εκδοθεί από την επόμενη μέρα του πλήρους εμβολιασμού).

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις, ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες και κυρίως τους 18-29 ετών. Κι αυτό επειδή η πλατφόρμα για κάποιες κατηγορίες καθυστέρησε να ανοίξει, με αποτέλεσμα να μην έχουν ακόμη ολοκληρώσει το πρόγραμμα εμβολιασμού.

Επιπλέον, δυσφορία εκφράζουν και όσοι έχουν μεν λάβει την πρώτη δόση και δεν έχουν κάνει τη δεύτερη -κυρίως όσοι έλαβαν το σκεύασμα της AstraZeneca, όπου το διάστημα είναι μεγαλύτερο. Ως εκ τούτου, για να μεταβούν στα νησιά θα πρέπει να υποβληθούν και να καταβάλλουν το τίμημα του rapid ή μοριακού τεστ.

Πελώνη: Το μέτρο για τις μετακινήσεις στα νησιά δεν είναι τιμωρία

«Αυτό το μέτρο για τις μετακινήσεις στα νησιά δεν είναι ένα μέτρο τιμωρίας, είναι ένα μέτρο ενθάρρυνσης του εμβολιασμού, σε αυτή τη δέσμη μέτρων που ανακοινώνει η κυβέρνηση και βοηθά τους πολίτες να μπορούν να ταξιδέψουν με το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης και για όσους είναι ανεμβολίαστοι –για λόγους υγειονομικούς- τηρείται ένα πιο αυστηρό πρωτόκολλο που περιλαμβάνει τη διενέργεια rapid test έως 48 ώρες πριν. Δεν θεωρώ ότι είναι ένα σκληρό μέτρο», δήλωσε στο Mega η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη.

Η κα Πελώνη ξεκαθάρισε ότι τα μέτρα που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες θα ισχύσουν αντίστοιχα και για τους τουρίστες. «Οι τουρίστες έρχονται με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή τεστ και θα πρέπει να έχουν νέα τεστ για να μετακινηθούν στα νησιά ή για τους χώρους διασκέδασης ή ψυχαγωγίας», τόνισε.

Πρώτο Σαββατοκύριακο χωρίς απαγόρευση κυκλοφορίας

Σημειώνεται ότι αυτό είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο που οι πολίτες θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα μετά τη 1:30 το βράδυ. Υπενθυμίζεται πως το μέτρο της νυχτερινής απαγόρευσης κυκλοφορίας, από τη 01:30 τα ξημερώματα μέχρι τις 05:00 το πρωί, καταργήθηκε από την περασμένη Δευτέρα 28 Ιουνίου.

Η άρση του μέτρου έφερε και αλλαγές στα ωράρια των μπαρ και των εστιατορίων, καθώς θα μπορούν να λειτουργούν και μετά τη 1:30.

Το δύσκολο «σταυρόλεξο» με τους αμιγείς και μεικτούς χώρους

Η μεγάλη αλλαγή για τα καταστήματα της εστίασης έρχεται από τις 15 Ιουλίου καθώς θα τεθεί σε ισχύ και ο διαχωρισμός των χώρων εστίασης και διασκέδασης σε αμιγείς και μεικτούς χώρους και οι επιχειρήσεις θα κληθούν να επιλέξουν αν θα υποδεχθούν μόνον εμβολιασμένους είτε μεικτό κοινό.

Το μέτρο θα εφαρμοστεί τόσο για υγειονομικούς λόγους, όσο και στο πλαίσιο των κινήτρων για τον εμβολιασμό, καθώς οι ανεμβολίαστοι θα πρέπει να προσκομίζουν αρνητικό τεστ, είτε PCR είτε rapid.

Παράλληλα, από τις 15 Ιουλίου, οι εμβολιασμένοι και μόνον θα μπορούν να παρακολουθούν αθλητικές εκδηλώσεις, με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού και μόνο με τη χρήση μάσκας

Πώς θα λειτουργούν οι χώροι εστίασης, ψυχαγωγίας και άθλησης

Ως εκ τούτου, το πλαίσιο της λειτουργίας των χώρων εστίασης, ψυχαγωγίας και άθλησης διαμορφώνεται ως εξής:

Επιλογή καταστήματος: Θα υπάρχει ειδική σήμανση στις εισόδους των χώρων εκμετάλλευσης (covid-free ή μικτός χώρος), με ειδική αναφορά για το αν είναι εμβολιασμένο και το προσωπικό της επιχείρησης.

Ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι: Υποχρεωτική χρήση μάσκας και γαντιών – υποχρεωτική υποβολή σε τεστ

Είσοδος πελατών: Χρήση ψηφιακής εφαρμογής, η οποία θα ελέγχει τεχνικά τη γνησιότητα του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης (σε covid-free χώρους) και των τεστ σε μικτούς χώρους (rapid test ή PCR). Η εφαρμογή θα είναι σε χρήση το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, θα διατίθεται δωρεάν και θα κατεβαίνει από το gov.gr στα κινητά τηλέφωνα δωρεάν.

Συνδυασμός χρήσεων: Θα είναι εφικτός ο συνδυασμός χρήσεων σε μια επιχείρηση, πχ. μικτή σε εξωτερικούς και αμιγής σε εσωτερικούς χώρους, ενώ η αλλαγή χρήσης θα γίνεται άπαξ.

Δήλωση χρήσεων από τους επιχειρηματίες: Στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Επιλογή χρήσεων από τους επιχειρηματίες: Ελεύθερη, με εξαίρεση τα γήπεδα.

Οικογενειακή έξοδος: Ζευγάρια, οικογένειες και παρέες να μεταβαίνουν μαζί σε μικτούς χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας, όπου οι εμβολιασμένοι θα επιδεικνύουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης και οι ανεμβολίαστοι το αποτέλεσμα του τεστ (rapid η PCR).

Ανεμβολίαστοι ανήλικοι: Θα επιτρέπεται η παρουσία τους σε κλειστούς χώρους (θέατρα και σινεμά, επιχειρήσεις εστίασης, καφέ και γήπεδα), εφόσον προσκομίζουν δήλωση self-test, υπογεγραμμένη από τους γονείς τους.

Αντιδράσεις πελατών ως προς τη χρήση: Καλούνται και επιλαμβάνονται οι Αρχές.

Πρόστιμα: Λειτουργία πλαισίου αυστηρών κυρώσεων για πελάτες και επιχειρηματίες, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Χρήση μάσκας: Για τους πελάτες, στους αμιγείς χώρους εστίασης και καφέ (covid-free), δεν θα υπάρχει η υποχρέωση μάσκας, ενώ υποχρεωτική θα είναι η χρήση της και για τους θεατές σε θέατρα και σινεμά, όπως και για τους εργαζόμενους σε θέατρα και σινεμά.

Κλιματισμός: Θα λειτουργεί κανονικά σε όλους τους αμιγείς χώρους.

Όριο θεατών: Ανώτατο πλαφόν πληρότητας στις 15.000 καθήμενους.

Χορός: Οι επιχειρήσεις για αμιγώς εμβολιασμένους θα εξυπηρετούν και όρθιους πελάτες και θα επιτρέπεται ο χορός.

Τουρίστες – ξένοι επισκέπτες: Τα μέτρα ισχύουν κατά τον ίδιο τρόπο για εμβολιασμένους ξένους επισκέπτες και τουρίστες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
1
Εγκαίνια της έκθεσης -εικαστικό αφιέρωμα 2018: " Η Μύκονος μέσα από το βλέμμα των καλλιτεχνών. Από το μεσοπόλεμο έως το 1960."
2
O δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, για το 1ο Mykonos Art Festival που εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο.
3
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μιλτιάδης Ατζαμόγλου φωτογραφήθηκε μπροστά από το όνειρο της νεολαίας της Μυκόνου
4
Πρώτο στην κατάταξη στον παγκόσμιο αλλά και στον ελληνικό χάρτη το MykonosVoice με 18 χιλιάδες μ.ο μοναδικούς επισκέπτες κάθε μέρα
5
Εικαστικό αφιέρωμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου «Μαρία Ιγγλέση»
6
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.