ΤΟΠΙΚΑ

Βραχυχρόνια μίσθωση: Ποιοι και πόσο θα πληρώνουν τέλος διαμονής

Βραχυχρόνια μίσθωση: Ποιοι και πόσο θα πληρώνουν τέλος διαμονής

Tην υποχρέωση να παρακρατούν από τους πελάτες τους και να αποδίδουν στο Δημόσιο ένα νέο φόρο, που ονομάζεται «τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» και κυμαίνεται από 0,5 έως 10 ευρώ ανά ημέρα, έχουν από φέτος όλοι οι φορολογούμενοι που εκμεταλλεύονται ακίνητα με βραχυχρόνιες μισθώσεις, μέσα από την πλατφόρμα Airbnb ή μέσα από άλλες πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων, καθώς επίσης και όλοι οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων.

Τα ποσά του «τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» που θα πρέπει να παρακρατούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης από τους διαμένοντες στα ακίνητά τους ανέρχονται σε 0,5 ευρώ ανά ημέρα διαμονής την περίοδο Νοεμβρίου – Φεβρουαρίου και σε 1,5 ευρώ ανά ημέρα διαμονής την περίοδο Μαρτίου – Οκτωβρίου. Αν το κτίσμα που ενοικιάζεται βραχυπρόθεσμα είναι μονοκατοικία άνω των 80 τ.μ., το τέλος που θα πρέπει να πληρώνει ο κάθε διαμένων ανέρχεται σε 4 ευρώ ανά ημέρα την περίοδο Νοεμβρίου – Φεβρουαρίου και σε 10 ευρώ ανά ημέρα την περίοδο Μαρτίου – Οκτωβρίου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τον πρόσφατα ψηφισθέντα φορολογικό νόμο 5073/2023 και την πρόσφατα εκδοθείσα, από τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γ. Πιτσιλή, εφαρμοστική απόφαση υπ’ αριθμόν Α.1217/2023, το «τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» αντικαθιστά από φέτος το φόρο διαμονής, επιβάλλεται υπέρ του Δημοσίου και διαμορφώνεται ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα ως εξής:

1 Κατά τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο:

α) Για ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης: 1,5 ευρώ.

Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των 80 τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας ύψους 10 ευρώ

β) Για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα:

βα) 1-2 αστέρων: 1,5 ευρώ.

ββ) 3 αστέρων: 3 ευρώ.

βγ) 4 αστέρων: 7 ευρώ

βδ) 5 αστέρων: 10 ευρώ.

γ) Για ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα: 1,5 ευρώ.

δ) Για αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες): 10 ευρώ. 

Κατά τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο:

α) Για ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης: 0,5 ευρώ. Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των 80 τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας 4 ευρώ)

β) Για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα:

βα) 1-2 αστέρων: 0,5 ευρώ.

ββ) 3 αστέρων: 1,5 ευρώ.

βγ) 4 αστέρων: 3 ευρώ.

βδ) 5 αστέρων: 4 ευρώ.

γ) Για ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα: 0,5 ευρώ.

δ) Για αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες): 4 ευρώ.

 Το τέλος βαρύνει τον διαμένοντα, που έκανε χρήση του δωματίου ή του διαμερίσματος, επιβάλλεται μετά τη διαμονή του στο κατάλυμα και πριν την αναχώρησή του από αυτό, με την έκδοση «ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση», από τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων και ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Το τέλος αποδίδεται από τους εν λόγω ιδιοκτήτες στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις, τις οποίες πρέπει να υποβάλλουν μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης κάθε «ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση».

Το «ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία: ημερομηνία έκδοσης, επωνυμία, διεύθυνση και ΑΦΜ της εκδούσας επιχείρησης, ονοματεπώνυμο διαμένοντα προς τον οποίο εκδίδεται, ημερομηνίες που αφορά η διαμονή και το συνολικό ποσό του τέλους, καθώς και τον αριθμό και την ημερομηνία του παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο) που εκδόθηκε για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών.

Τα 6 SOS για τους ιδιοκτήτες

  • Το «ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» εκδίδεται προς τον διαμένοντα στο δωμάτιο ή διαμέρισμα ή τον διαμένοντα στο ακίνητο που διατίθεται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης ή στο αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα – τουριστική επιπλωμένη έπαυλη. Στην περίπτωση περισσότερων δια-μενόντων στο ίδιο δωμάτιο ή διαμέρισμα ή ακίνητο που διατίθεται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης ή αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα – τουριστική επιπλωμένη έπαυλη, το «ειδικό στοιχείο απόδειξη είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» δύναται να εκδίδεται σε έναν εξ αυτών. Το «ειδικό στοιχείο απόδειξη είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» δύναται να εκδίδεται και συγκεντρωτικά, όταν το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση αφορά τη χρήση περισσότερων του ενός δωματίων ή διαμερισμάτων και το παραστατικό (απόδειξη, τιμολόγιο) για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών εκδίδεται για το σύνολο των δωματίων ή διαμερισμάτων προς έναν εκ των διαμενόντων ή προς τρίτο.
  • Το «ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» δεν επιβαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.
  • Το «τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής.
  • Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών ημιδιαμονής, το τέλος επιβάλλεται πλήρες και δεν επιμερίζεται/διαιρείται.
  • Σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη υποβολής της δήλωσης απόδοσης του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση επιβάλλονται προσαυξήσεις και πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
  • Μέχρι να τεθεί σε λειτουργία ειδική εφαρμογή στην οποία θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι δηλώσεις απόδοσης του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, η υποβολή των δηλώσεων αυτών θα πρέπει να γίνεται μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου», που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr).

eleftherostypos.gr

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
1
Εγκαίνια της έκθεσης -εικαστικό αφιέρωμα 2018: " Η Μύκονος μέσα από το βλέμμα των καλλιτεχνών. Από το μεσοπόλεμο έως το 1960."
2
O δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, για το 1ο Mykonos Art Festival που εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο.
3
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μιλτιάδης Ατζαμόγλου φωτογραφήθηκε μπροστά από το όνειρο της νεολαίας της Μυκόνου
4
Πρώτο στην κατάταξη στον παγκόσμιο αλλά και στον ελληνικό χάρτη το MykonosVoice με 18 χιλιάδες μ.ο μοναδικούς επισκέπτες κάθε μέρα
5
Εικαστικό αφιέρωμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου «Μαρία Ιγγλέση»
6
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.