Τηλεφώνημα για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο πλοίο «Νήσος Σάμος» της Hellenic Sea Ways, έγινε το βράδυ της Τετάρτης 27 Δεκεμβρίου.