ΤΟΠΙΚΑ

Μετωπική σύγκρουση Δήμου Μυκόνου και Κτηματικής Υπηρεσίας

Μετωπική σύγκρουση Δήμου Μυκόνου και Κτηματικής Υπηρεσίας

Την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις αποφάσεις της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων Α΄ σε σχέση με τη χρήση αιγιαλού, θέλησαν να εκφράσουν από τον Δήμο Μυκόνου και έτσι αποφάσισαν να εγκρίνουν την σύνταξη και επίδοση εξώδικης διαμαρτυρίας στην εν λόγω υπηρεσία για την έκδοση της Διακήρυξης ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τα έτη 2023-2025 και όσον αφορά στο νησί της Μυκόνου, σχέδιο της οποίας αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας πράξης. “Οι νέες εκμισθώσεις της Κτηματικής παραβιάζουν τους κανόνες προστασίας των δημοσίων κτημάτων, καταπατούν τον δημόσιο χαρακτήρα των παραλιών και περιορίζουν την ελεύθερη χρήση τους από τους πολίτες” αναφέρει ο δήμαρχος Μυκόνου, Κωνσταντίνος Κουκάς.

Η διακήρυξη της Κτηματικής Υπηρεσίας

Ο προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων Α’ διακήρυξε ότι στις 28 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή και με ώρα έναρξης 10:00 π.μ., θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, σε θέσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί διαδικτυακά υπό την εποπτεία της Τριμελούς Επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων Α΄ η οποία κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας θα βρίσκεται στο κατάστημα της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων Α΄.

Ο τύπος της δημοπρασίας είναι «δυναμική» και συγκεκριμένα, η δημοπρατούμενη θέση κατακυρώνεται στον συμμετέχοντα που θα προσφέρει το υψηλότερο τίμημα και κάθε νέα προσφορά του συμμετέχοντα, προκειμένου να γίνει δεκτή, πρέπει να είναι μεγαλύτερη της υπερισχύουσας προσφοράς της δημοπρασίας ή της αμέσως προηγούμενης προσφοράς του, κατά το βήμα της δημοπρασίας το οποίο ορίζεται σε 3% της τιμής εκκίνησης, ή ακέραιο πολλαπλάσιο αυτού. Η πρώτη προσφορά γίνεται αποδεκτή, εφόσον είναι τουλάχιστον ίση ή μεγαλύτερη με την τιμή εκκίνησης και εντός του χρόνου που ορίζεται από τη διακήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και από τα γραφεία της έδρας της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων Α΄ στην Ερμούπολη Σύρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ενώ οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες αναρτώνται για τους ενδιαφερόμενους πολίτες στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr(link is external), https://eauctions.gsis.gr(link is external) ).

Κ. Κουκάς: “Επιτέλους οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να ακουστούν”

Ο δήμαρχος Μυκόνου, Κωνσταντίνος Κουκάς, σε επικοινωνία του με την “Κοινή Γνώμη” πήρε θέση για τους λόγους που οδήγησαν τον Δήμο, να αποστείλει το συγκεκριμένο εξώδικο στην Κτηματική Υπηρεσία, τονίζοντας, ότι, “χθες το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να πει ένα βροντερό όχι στην Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων του Υπουργείου Οικονομικών για τις νέες εκμισθώσεις παραλιών και να αποσταλεί εξώδικη διαμαρτυρία μετά από εισήγησή μου που έγινε ομόφωνα δεκτή. Πρόκειται για τον δημόσιο πλειοδοτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που προκήρυξε η Κτηματική Υπηρεσία με αντικείμενο την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε τμήματα παραλιών του νησιού μας. Η Κτηματική Υπηρεσία αποφάσισε να παραχωρήσει τμήματα των παραλιών για απλή χρήση, αντίθετα με την απόφαση της Δημοτικής Αρχής που είχε εξαιρέσει αυτά τα τμήματα. Οι νέες εκμισθώσεις της Κτηματικής παραβιάζουν τους κανόνες προστασίας των δημοσίων κτημάτων, καταπατούν τον δημόσιο χαρακτήρα των παραλιών και περιορίζουν την ελεύθερη χρήση τους από τους πολίτες. Επιτέλους οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να ακουστούν και πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν οι ίδιες για τα θέματα που τους απασχολούν. Αυτή είναι η ουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης και αυτό πρέπει να διασφαλίσει στην πράξη η Πολιτεία.”

Το εξώδικο του Δήμου Μυκόνου στην Κτηματική Υπηρεσία

Ο Δήμος Μυκόνου, λοιπόν, ο οποίος νόμιμα εκπροσωπείται από τον δήμαρχο, Κωνσταντίνο Κουκά απέστειλε εξώδικο προς την Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων Α’, το οποίο αναλυτικά αναφέρει:

Στις 28/07/2023 διακηρύξατε δημόσιο πλειοδοτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αντικείμενο την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε τμήματα παραλιών του νησιού μας και συγκεκριμένα:

(α) Στο Καλό Λιβάδι σε τμήμα εμβαδού 500,00 τ.μ., τριετούς διάρκειας έως και 31/12/2025,

(β) στην Αγία Άννα περιοχή Καλαφάτη σε τμήμα εμβαδού 500,00 τ.μ. τριετούς διάρκειας έως και 31/12/2025 και

(γ) στην Ελιά σε τμήμα εμβαδού 500,00 τ.μ. τριετούς διάρκειας έως και 31/12/2025.

Η ως άνω απόφασή σας, περί παραχώρησης απλής χρήσης στα τμήματα των παραλιών έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυκόνου, όπως ρητά και προσηκόντως εκφράστηκε με την υπ’ αριθ. 62/2023 απόφαση του (ΑΔΑ: ΨΠ6ΥΩΚΚ73Ω).

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου, ορθώς και νομίμως εξαίρεσε τα ως άνω τμήματα λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις εν λόγω παραλίες παραχωρούνται τμήματα προς εκμίσθωση ομπρελοκαθισμάτων είτε με την απευθείας διαδικασία, είτε δια δημοπρασίας, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη ακολούθως τη βούληση, την δίκαιη και εύλογη απαίτηση των δημοτών Μυκόνου που έχει εκφραστεί επισταμένα και με έντονες διαμαρτυρίες, απαίτηση που συνηγορεί με την άποψη του Δήμου Μυκόνου να παραμείνει ελεύθερος προς χρήση ο υπόλοιπος χώρος των εν λόγω παραλίων. Η ως άνω απόφαση προσκρούει στις διατάξεις του ν. 2971/2001, καταστρατηγεί τις διατάξεις περί προστασίας δημοσίων κτημάτων, προσβάλλει κατάφωρα τον δημόσιο χαρακτήρα των παραλιών, ενώ οδηγεί μετά βεβαιότητας στον αποκλεισμό της ελεύθερης χρήσης τους από τους δημότες – πολίτες, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Στο πλαίσιο λήψης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυκόνου, το οποίο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση την 14:00 ώρα της 25-07-2023, και συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης την προμνησθείσα διακήρυξή σας, εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Μυκόνου Κωνσταντίνο Π. Κουκά να προβεί στην αποστολή της παρούσας εξώδικης δήλωσης με διαμαρτυρία, όπως επιτάσσει το καθήκον του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυκόνου και εκφράζοντας το λαϊκό περί δικαίου αίσθημα των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού, αλλά και του κάθε πολίτη που δικαιούται να χρησιμοποιεί ακώλυτα και ελευθέρως τα δημόσια κτήματα, σύμφωνα με τον προορισμό τους, με αίτημα να διαμαρτυρηθεί έντονα και να σας καλέσει να εξαιρέσετε από τη διακήρυξη περί παραχώρησης απλής χρήσης τα ως άνω τμήματα που αφορούν στις παραλίες του νησιού.

πηγη koinignomi.gr


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
1
Εγκαίνια της έκθεσης -εικαστικό αφιέρωμα 2018: " Η Μύκονος μέσα από το βλέμμα των καλλιτεχνών. Από το μεσοπόλεμο έως το 1960."
2
O δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, για το 1ο Mykonos Art Festival που εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο.
3
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μιλτιάδης Ατζαμόγλου φωτογραφήθηκε μπροστά από το όνειρο της νεολαίας της Μυκόνου
4
Πρώτο στην κατάταξη στον παγκόσμιο αλλά και στον ελληνικό χάρτη το MykonosVoice με 18 χιλιάδες μ.ο μοναδικούς επισκέπτες κάθε μέρα
5
Εικαστικό αφιέρωμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου «Μαρία Ιγγλέση»
6
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.