ΤΟΠΙΚΑ

Η διοίκηση Κουκά από το 2019 είχε αποφασίσει την παύση των οικοδομικών εργασιών το καλοκαίρι

Η διοίκηση Κουκά από το 2019 είχε αποφασίσει την παύση των οικοδομικών εργασιών το καλοκαίρι
Παρά τις μεγάλες αντιδράσεις και τις ενστάσεις των εργολάβων η δημοτική αρχή του Κουκά στάθηκε όρθια ώστε να μην διαλυθεί ο τουρισμός

Η Δημοτική αρχή της Μυκόνου είχε πάρει την απόφαση σχεδόν δυόμιση χρόνια πριν σε συνεδρίαση της για την απαγόρευση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και εργασιών βαρέας όχλησης στο νησί της Μυκόνου με την επιβολή μάλιστα και  προστίμων μετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των Κοινοτήτων.

Ένα τεράστιο θέμα που αντιμετώπισε το νησί τους καλοκαιρινούς μήνες καθώς υπήρξε μεγάλο πρόβλημα  με τον τουρισμό.

Ήταν μια απόφαση η οποία προσβλήθηκε από εργολάβους που δραστηριοποιούνται στην Μύκονο και οι οποίοι ήθελαν να δουλεύουν κανονικά , τσάπες-σφυριά και μπουλντόζες ακόμη και τους μήνες που το νησί γέμισε τουρίστες με αποτέλεσμα γίνεται ένα χάος κυρίως στην Χώρα η σε κοσμοπολίτικες περιοχές( Πλατύς Γιαλός-Ορνός κλπ)

Η απόφαση της διοίκησης του δημάρχου Κουκά τον Δεκέμβρη του 2019 προς το συμφέρον καταρχήν της τουριστικής σαιζόν πέρασε από χίλια κύματα ώσπου το ΣΤΕ την κατέστησε πλέον δεδομένη και ισχυρή.

Καμία οικοδομική εργασία μέσα στην τουριστική σαιζόν δεν θα επιτρέπεται.

Διαβάστε αναλυτικά τα πρακτικά της απόφασης που πήραν στον Δήμο Μυκόνου από τις 16/12/2019 για την παύση των εργασιών και δείτε αποκλειστικά και το έγγραφο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Α Π Ο Σ Π ΑΣ Μ Α
από το πρακτικό της 25/16-12-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου
ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 188/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Περί λήψης κανονιστικής απόφασης που αφορά στην απαγόρευση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και εργασιών βαρέας όχλησης στο νησί της Μυκόνου και η επιβολή προστίμων μετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των Κοινοτήτων».
Στη Μύκovo και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα τηv 16η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:30 ́ μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την από 12/12/2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεώργιου Ρουσουνέλου, η οποία νόμιμα επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι κατά την έναρξη, επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών, ήταν παρόντα τα δεκαοκτώ (18) μέλη, ως κάτωθι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Π. Κουκάς
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ»
1. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΑΚΩΒΟΥ
3. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ- ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
6. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
7. ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
8. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
9. ΚΟΝΤΙΖΑ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΡΩΤΗ ΞΑΝΑ»
10. ΒΕΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 12. ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
14. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ
15. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ (συζ.)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΚΟΝΟ»
16. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 17. ΖΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
18. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ»
1. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (δικαιολογημένα απών)
2. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ (δικαιολογημένα απούσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΡΩΤΗ ΞΑΝΑ»
3. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (προσήλθε στο 11ο θέμα)
4. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ (δικαιολογημένα απών)
5. ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (δικαιολογημένα απών))
6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (δικαιολογημένα απών)
7. ΝΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΑΡΚΟΥ (δικαιολογημένα απούσα)
8. ΛΟΪΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ (αδικαιολόγητα απών)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΚΟΝΟ»
9. ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (δικαιολογημένα απούσα)
Παρόντες επίσης ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μυκονίων κος Γεώργιος Κουσαθανάς και ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κος Μιχαήλ Τσιμπλάκης, ενώ δεν προσήλθε 2 ο Πρόεδρος της Κοινότητας Άνω Μεράς Μυκόνου αν και κλήθηκε νόμιμα.
Ο Πρόεδρος διαπιστώνοντας την νόμιμη απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:
α) το υπ’ αριθ. 55/2019 έγγραφο του Συλλόγου Μελετητών – Μηχανικών Μυκόνου με προτάσεις του Συλλόγου σχετικά με τη λήψη της ανωτέρω κανονιστικής απόφασης.
β) το υπ’ αριθ. πρωτ.εισ11362/06-11-2019 έγγραφο του Σωματείου Ξενοδόχων Μυκόνου με το οποίο εισηγούνται σχετικά με την λήψη της αναφερόμενης κανονιστικής απόφασης.
γ) το υπ’ αριθ. ΚΥΚ 4836/2019 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Τουρισμού Κυκλάδων με θέμα «Εισήγηση για την λήψη κανονιστικής απόφασης για την απαγόρευση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών βαρέας όχλησης στη νήσο Μύκονο».
δ) Την υπ’ αριθ. 23/2019 απόφαση της Κοινότητας Άνω Μεράς Μυκόνου, με την οποία η Κοινότητα γνωμοδοτεί θετικά ως προς την διακοπή οικοδομικών εργασιών βαρέας όχλησης για τις περιοχές που ανήκουν στην Άνω Μερά από 15/06/- 15/09 εκάστου έτους.
ε) Την υπ’ αριθ. 14/2019 απόφαση της Κοινότητας Μυκονίων με την οποία η Κοινότητα γνωμοδότησε θετικά ως προς την διακοπή οικοδομικών εργασιών βαρέας όχλησης και επιβολής προστίμων για κάθε παράβαση, ως εξής:
– Για τον παραδοσιακό οικισμό διακοπή οικοδομικών εργασιών από 30/03/-15/11 εκάστου έτους και πρόστιμο ανάλογα την παράβαση από 5.000€- 40.000€.
2

– Για τις πυκνοκατοικημένες περιοχές εκτός παραδοσιακού οικισμού διακοπή οικοδομικών εργασιών από 01/04/-30/10 εκάστου έτους και πρόστιμο από 5.000€- 30.000€ ανάλογα την παράβαση.
– Για το υπόλοιπο νησί διακοπή οικοδομικών εργασιών από 15/05/-30/09 εκάστου έτους και πρόστιμο από 5.000€- 25.000€ ανάλογα την παράβαση.
Στ) την υπ’ αριθ. 24/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου, με την οποία η Επιτροπή αποφάσισε τα εξής:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα,
Γνωμοδοτεί θετικά ως προς τη διακοπή οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας που προκαλεί όχληση, όπως
– χρήση βαρέων μηχανημάτων (τσάπες, σφυριά, κομπρεσέρ αέρος κλπ)
– σοβάδες με χρήση πρέσας
– μεταφορές προϊόντων εκσκαφης
– σκυροδετήσεις
– εκσκαφές
– οποιαδήποτε εργασία, μεταφορά και χρήση μπετό,
Στον παραδοσιακό οικισμό της Χώρας Μυκόνου από 01/04/ έως 01/11 εκάστου έτους με πρόστιμο για κάθε παράβαση ανάλογα το είδος της από 5.000€- 40.000€.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία,
3
Γνωμοδοτεί θετικά ως προς τη διακοπή οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας που προκαλεί όχληση, όπως
– χρήση βαρέων μηχανημάτων (τσάπες, σφυριά, κομπρεσέρ αέρος κλπ)
– σοβάδες με χρήση πρέσας
– μεταφορές προϊόντων εκσκαφης
– σκυροδετήσεις
– εκσκαφές
– οποιαδήποτε εργασία, μεταφορά και χρήση μπετό,
Εκτός της Χώρας Μυκόνου (υπόλοιπο νησί) από 01/06/ έως 15/09 εκάστου έτους με πρόστιμο για κάθε παράβαση ανάλογα το είδος της από 5.000€- 40.000€.
ζ) την υπ’ αριθ. 119/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου με την οποία η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά ως προς τα πρόστιμα που πρότεινε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αναφορικά με το θέμα με την υπ’ αριθ.24/2019 απόφασή της.
Η ενημέρωση του κ. Δημάρχου και οι τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το λόγο πήρε ο κος Δήμαρχος, ο οποίος πρότεινε τα εξής:
Α. Σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα για τις εν λόγω παραβάσεις το ύψος αυτού θα είναι ανάλογα με το είδος της παράβασης από 5.000€ έως 40.000€ και θα επιβάλλεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου δια μέσου του Προϊσταμένου της. Καταγγέλλοντες θα μπορούν να είναι μόνο όσοι έχουν έννομο συμφέρον.
3

Β. Αναφορικά με τις χρονικές περιόδους όπου θα πραγματοποιείται παύση των βαρέων οικοδομικών εργασιών ως αυτές αναφέρονται στην απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:
– Για τον παραδοσιακό οικισμό της Χώρας Μυκόνου, από 15/04/ έως και 30/10 εκάστου έτους.
– Για τους πυνοκατοικημένους οικισμούς (Άγιος Στέφανος- Ορνός- Πλατύς Γιαλός- Άνω Μερά- Τούρλος- Άγιος Ιωάννης), από 20/05/ έως και 20/09 εκάστου έτους.
– Για το υπόλοιπο νησί από 25/06/ έως και 10/09 εκάστου έτους.
Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ να αποφασίσουν σχετικά. Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις του ν. 3463/2006
 Τις διατάξεις του ν. 3852/2010
 Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α ́/2018)
 Τα όσα ειπώθηκαν και καταγραφήκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του Δ.Σ.
Αποφασίζει ομόφωνα,
Α. Εγκρίνει τη διακοπή οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας που προκαλεί όχληση, όπως – χρήση βαρέων μηχανημάτων (τσάπες, σφυριά, κομπρεσέρ αέρος κλπ)
– σοβάδες με χρήση πρέσας
– μεταφορές προϊόντων εκσκαφής
– σκυροδετήσεις
– εκσκαφές
– οποιαδήποτε εργασία, μεταφορά και χρήση μπετό,

 Στον παραδοσιακό οικισμό της Χώρας Μυκόνου από 15/04/ έως 30/10 εκάστου έτους.
 Στους πυνοκατοικημένους οικισμούς (Άγιος Στέφανος- Ορνός- Πλατύς Γιαλός- Τούρλος- Άγιος Ιωάννης- Άνω Μερά), από 20/05/ έως και 20/09 εκάστου έτους.
 Στο υπόλοιπο νησί από 25/06/ έως και 10/09 εκάστου έτους.
Β. Ορίζει πρόστιμο, το οποίο θα επιβάλλεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου δια του Προϊστάμενου της, ανάλογα με το είδος της παράβασης από 5.000,00€ έως 40.000,00€.
Καταγγέλλοντες θεωρούνται μόνο όσοι έχουν έννομο συμφέρον.
Γ. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο Μυκόνου για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 188/2019.
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (απούσα)
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
4

Ακριβές αντίγραφο Μύκονος, 20/12/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κωνσταντίνος Π. Κουκάς
ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΝΤΙΖΑ ΕΛΕΝΗ
ΒΕΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΖΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
1
Εγκαίνια της έκθεσης -εικαστικό αφιέρωμα 2018: " Η Μύκονος μέσα από το βλέμμα των καλλιτεχνών. Από το μεσοπόλεμο έως το 1960."
2
O δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, για το 1ο Mykonos Art Festival που εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο.
3
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μιλτιάδης Ατζαμόγλου φωτογραφήθηκε μπροστά από το όνειρο της νεολαίας της Μυκόνου
4
Πρώτο στην κατάταξη στον παγκόσμιο αλλά και στον ελληνικό χάρτη το MykonosVoice με 18 χιλιάδες μ.ο μοναδικούς επισκέπτες κάθε μέρα
5
Εικαστικό αφιέρωμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου «Μαρία Ιγγλέση»
6
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.