ΤΟΠΙΚΑ

Ενοίκιο δυο και τρεις φορές επάνω ζητάει το Δημόσιο για τις παραλίες σε Μύκονο, Πάρο και Σαντορίνη

Ενοίκιο δυο και τρεις φορές επάνω ζητάει το Δημόσιο για τις παραλίες σε Μύκονο, Πάρο και Σαντορίνη
Δείτε τι τιμές έβγαλε ο νέος μαθηματικός τύπος του ΥΠΕΘΟ - Ξεκινούν οι διαγωνισμοί με νέα δεδομένα για επιχειρηματίες και πολίτες

Οι τακτικές που το Δημόσιο έδινε παραλίες φιλέτα σε ιδιώτες έναντι… «πινακίου φακής» αποτελούν παρελθόν!

Μαζί με τους νέους όρους, για το πιο κομμάτι της παραλίας αξιοποιείται και ποιο θα μείνει ελεύθερο για τους πολίτες, αλλάζουν και οι ελάχιστες τιμές παραχώρησης. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ) εφαρμόζει ένα νέος μαθηματικός τύπος ούτως ώστε οι τιμές εκκίνησης στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες (δηλαδή τα ελάχιστα έσοδα που θα εισπράξει το Δημόσιο από το ενοίκιο) να είναι ανάλογες της περιοχής και να αντικατοπτρίζουν τα πραγματικά δεδομένα της αγοράς. Επίσης, η διάρκεια των άδειων παραχώρησης μειώνεται στα 2 χρόνια έναντι τριών 3 που ίσχυσε παλιότερα.

Σε τουριστικά νησιά όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Πάρος οι τιμές με τις οποίες ξεκινούν οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες φτάνουν να είναι μέχρι και σχεδόν τριπλάσιες έναντι του τι ίσχυε πριν μερικά χρόνια. Η τελική τιμή δε, ανάλογα με το ενδιαφέρον, μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερη! Για παράδειγμα, στην παραλία της Ψαρού η άδεια παραχώρησης με το παλιό σύστημα στοίχιζε 21.600 € τον χρόνο για τρία χρόνια. Τώρα με βάση τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες (που τρέχει η κτηματική υπηρεσία Κυκλάδων) ο διαγωνισμός για την παραλία της Ψαρού έχει τιμή εκκίνησης 58.291 € ανά έτος, δηλαδή συνολικά 116.572 ευρώ για 2 χρόνια παραχώρησης. Και αυτό για μία επιφάνεια εμβαδού 485,70 έξτρα όγκων μέτρων όπου θα επιτραπεί η τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρα με τις γνωστές τιμές!

Κάπως έτσι έχει εικόνα και στο υπόλοιπο νησί. Στο Πλυντρί Μυκόνου, η παραλία έχει τιμή εκκίνησης περίπου 100.000 για δύο χρόνια, στην Αγία Άννα για 60.000, στην Λία για 72.000 και στο Κάλο Λιβάδι για 120.000

Στην Πάρο, άδειες για δύο χρόνια και ανάλογα με την παραλία, ξεκινούν από 6.240 € (Φάρραγας) συνεχίζουν σε 10.800 (στην Πούντα) και να φτάνουν τα 44.968 € όπως είναι η τιμή εκκίνησης για τον Κριό Πάρου Στη Σαντορίνη οι αντίστοιχες τιμές εκκίνησης, πάλι για 2 χρόνια, ξεκινούν από 4.782 ευρώ (Παραλία Μέσα Πηγάδια) και φτάνουν στα 41.622 € όπως για προβλέπεται στον διαγωνισμό για τον Περίβολο.

Πώς προέκυψαν αυτές οι νέες και τιμές;Μέσα από ένα μαθηματικό τύπο που λαμβάνει υπόψιν τις αντικειμενικές αξίες της περιοχής, το συντελεστή βαρύτητας της δραστηριότητας και τον συντελεστή βαρύτητας του αιγιαλού ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά της παραλίας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΥΠΕΘΟ πάνω από 1.200 παραχωρήσεις τμημάτων έχουν τεθεί ή πρόκειται να τεθούν σε ηλεκτρονική δημοπρασία έως τις 31 Μαΐου στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα (https://eauctions.gsis.gr). Σημειώνεται πως, παράλληλα, υπάρχουν από προηγούμενα έτη και επιπλέον 6.500 παραχωρήσεις που έχουν ενεργή σύμβαση και οι οποίες έχουν ήδη καταχωρηθεί στο ψηφιακό μητρώο συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
Σε κάθε περίπτωση, όλες οι παραχωρήσεις, είτε νέες είτε υφιστάμενες, θα διέπονται από φέτος από το ίδιο πλαίσιο ελέγχων και προστίμων λόγω παράνομης κατάληψης δημόσιου χώρου και υπέρβασης των υπό παραχώρηση εκτάσεων. Οι κτηματικές υπηρεσίες και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς υποχρεούνται να εφαρμόζουν αμέσως το σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Ωστόσο, η νέα εικόνα θα έχει διαμορφωθεί πλήρως από τα τέλη Ιουνίου, όταν και θα έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες εγκατάστασης των νέων παραχωρησιούχων σε αιγιαλό και παραλίες.
Υπενθυμίζεται πως με τον νέο νόμο, οι δημοπρασίες για παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας γίνονται πλέον αποκλειστικά ψηφιακά μέσω της ειδικής πλατφόρμας που προαναφέρθηκε.

Η διακήρυξη αναρτάται στην πλατφόρμα και στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου τουλάχιστον 20 μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. Στην πλατφόρμα αναρτώνται τα στοιχεία (συντεταγμένες, πολύγωνο και αεροφωτογραφίες) κάθε παραχώρησης, η διάρκεια, οι όροι της παραχώρησης, και ο χρόνος τοποθέτησης και απομάκρυνσης των κινητών στοιχείων.

Νέοι κανόνες και υποχρεώσεις

Σημειώνεται πως δεν επιτρέπεται παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας όταν το μήκος ή πλάτος τους είναι μικρότερο των 4 μέτρων ή όταν το συνολικό εμβαδόν του αιγιαλού είναι μικρότερο από 150 τμ. Επιπρόσθετα, οι παραχωρησιούχοι υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι:

τουλάχιστον το 50% της παραλίας πρέπει να μένει ελεύθερο και ταυτόχρονα το εμβαδόν κάθε παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 τετραγωνικά μέτρα.
-τα ομπρελοκαθίσματα μπορούν να καταλαμβάνουν μέχρι 60% της παραχωρούμενης έκτασης ή 30% για παραλίες που βρίσκονται σε περιοχές Natura που δεν έχουν χαρακτηρισθεί απάτητες.

Μεταξύ των παραχωρήσεων πρέπει να μεσολαβεί απόσταση τουλάχιστον 6 μέτρων(3 μέτρα σε κάθε πλευρά, ή 4 μέτρων αν πρόκειται για περιπτώσεις επιχειρήσεων που λειτουργούν σε εφαπτόμενα κτίρια) και τα ομπρελοκαθίσματα πρέπει να απέχουν από τη θάλασσα τουλάχιστον 4 μέτρα, για τις νέες παραχωρήσεις.
Το κοινό έχει σε κάθε περίπτωση ελεύθερη, απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση στον αιγιαλό και την παραλία με ειδικές προβλέψεις και για άτομα με αναπηρία (όπως μέσω της τοποθέτησης ειδικών πλατφορμών για την εξυπηρέτησή τους, εφόσον δεν έχουν εγκατασταθεί από τον δήμο για τις νέες παραχωρήσεις).
Ο χώρος διατηρείται καθημερινά καθαρός φροντίζοντας για τη διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος και της μορφολογίας της ακτής.

Παράλληλα, υποχρεούνται

-να τον παραδώσουν στην αρχική κατάσταση μετά το πέρας της διάρκειας της παραχώρησης.
-σε εμφανές σημείο στον αιγιαλό ή την παραλία αναρτάται πινακίδα, με λεπτομέρειες της παραχώρησης.
-τοποθετούνται κινητά στοιχεία για την εξυπηρέτηση του κοινού.
-καλύπτεται από τον οικείο δήμο, για τις νέες παραχωρήσεις.

Έλεγχοι και αυστηρές ποινές

Σε περίπτωση παράβασης οι ποινές κλιμακώνονται ανάλογα με τη βαρύτητά τηςκαι ιδίως με το αν υπάρχει σύμβαση και ο παραχωρησιούχος έχει κάνει υπέρβαση της παραχώρησης ή δεν υπάρχει οπότε πρόκειται για αυθαίρετη κατάληψη. Σε κάθε περίπτωση οι ομπρέλες και ξαπλώστρες απομακρύνονται ενώ αν υπάρχουν παράνομες κατασκευές κατεδαφίζονται.

Πιο αναλυτικά οι ποινές διαμορφώνονται ως εξής:

Σε περιπτώσεις αυθαίρετης κατάληψηςεπιβάλλεται σφράγιση και διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης στον χώρο που έχει καταληφθεί, ο χώρος σφραγίζεται με ταινία και απαγορεύεται η είσοδος όπως και οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα σε αυτόν. Επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τετραπλάσιο του ανταλλάγματος της παραχώρησης και αποκλεισμός του παραβάτη από κάθε διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για πέντε χρόνια.

Αν έχει γίνει υπέρβαση της παραχώρησης οι ποινές ξεκινούν από πρόστιμα και κλιμακώνονται σε απαγόρευση συμμετοχής, σε δημοπρασίες καθώς και αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης. Με τις αλλαγές που επήλθαν στη Βουλή το πλαίσιο αυστηροποιείται περαιτέρω καθώς οι πιο σοβαρές κυρώσεις (αποκλεισμός από νέες παραχωρήσεις και αναστολή λειτουργίας) επιβάλλονται όταν η υπέρβαση είναι μεγαλύτερη από το 30% της παραχώρησης (αντί για 50% που προβλεπόταν αρχικά).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
1
Εγκαίνια της έκθεσης -εικαστικό αφιέρωμα 2018: " Η Μύκονος μέσα από το βλέμμα των καλλιτεχνών. Από το μεσοπόλεμο έως το 1960."
2
O δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, για το 1ο Mykonos Art Festival που εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο.
3
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μιλτιάδης Ατζαμόγλου φωτογραφήθηκε μπροστά από το όνειρο της νεολαίας της Μυκόνου
4
Πρώτο στην κατάταξη στον παγκόσμιο αλλά και στον ελληνικό χάρτη το MykonosVoice με 18 χιλιάδες μ.ο μοναδικούς επισκέπτες κάθε μέρα
5
Εικαστικό αφιέρωμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου «Μαρία Ιγγλέση»
6
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.