ΤΟΠΙΚΑ

Δήλωση συμμετοχής στην κλήρωση για την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Μυκόνου

Δήλωση συμμετοχής στην κλήρωση για την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Μυκόνου
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης μπορεί να είναι από είκοσι πέντε εως πενήντα

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα
προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του
δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε
αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και
διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού
χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της
τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.
ΠΡΟΣ: Δημότες Δήμου Μυκόνου

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης,
συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη.
Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται
επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και
όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
Συνεπώς, ο αριθμός των εγγεγραμμένων δημοτών που θα ορισθούν, μετά από κλήρωση,
επιπλέον μέλη της επιτροπής κυμαίνεται από οκτώ (8) έως δεκαεπτά (17) ανάλογα με τα μέλη των
φορέων που ορίζονται σ’ αυτή.
Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς
δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών
κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό
συμβούλιο.
Προκειμένου να συγκροτηθεί η νέα Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, καθώς έληξε η
θητεία της προηγούμενης, η οποία θα αποτελείται από φορείς και από δημότες εγγεγραμμένους
στους εκλογικούς και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους που θα κληρωθούν, παρακαλείστε να
δηλώσετε συμμετοχή, από σήμερα 18.07.2018 έως 28.07.2018 συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση
στο πρωτόκολλο του Δήμου Μυκόνου, προκειμένου να λάβετε μέρος στην κλήρωση, για να
συμμετέχετε στην Επιτροπή. Δεν μπορούν να επιλεγούν ως μέλη της επιτροπής διαβούλευσης, πλην του προέδρου,
αιρετοί του δήμου, της οικείας περιφέρειας ή μέλη των διοικήσεων νομικών προσώπων του δήμου ή
της οικείας περιφέρειας.
Προκειμένου να διευκολύνεται η συμμετοχή περισσότερων πολιτών και η έκφραση
διαφορετικών απόψεων, τα μέλη της επιτροπής δεν μπορούν να θητεύσουν σε περισσότερες από
δύο διαδοχικές θητείες.

Ο Δή

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
1
Εγκαίνια της έκθεσης -εικαστικό αφιέρωμα 2018: " Η Μύκονος μέσα από το βλέμμα των καλλιτεχνών. Από το μεσοπόλεμο έως το 1960."
2
O δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, για το 1ο Mykonos Art Festival που εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο.
3
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μιλτιάδης Ατζαμόγλου φωτογραφήθηκε μπροστά από το όνειρο της νεολαίας της Μυκόνου
4
Πρώτο στην κατάταξη στον παγκόσμιο αλλά και στον ελληνικό χάρτη το MykonosVoice με 18 χιλιάδες μ.ο μοναδικούς επισκέπτες κάθε μέρα
5
Εικαστικό αφιέρωμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου «Μαρία Ιγγλέση»
6
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.