ΤΟΠΙΚΑ

Κάθε μήνα βελτίωση της εικόνας των αφίξεων σε έσοδα και τουρισμό

Κάθε μήνα βελτίωση της εικόνας των αφίξεων σε έσοδα και τουρισμό

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η κατάσταση στον ελληνικό τουρισμό βελτιώνεται, μήνα μήνα. Το 2021 ξεκίνησε σε ρυθμούς 2020, από τον Μάρτιο και μετά, με την έξαρση της πανδημίας, ωστόσο οι δύο καυτοί μήνες του καλοκαιριού και ο πρώτος του φθινοπώρου, απέδειξαν ότι στο τέλος της χρονιάς, το ταμείο ναι μεν θα είναι μείον, αλλά όχι και τόσο μείον, όσο φάνταζε αρχικά.

Η στατιστική ανάλυση του ΙΝΣΕΤΕ, είναι χαρακτηριστική της κατάστασης.

 

INSETE INTELLIGENCE
.

 

Πιο αναλυτικά, την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021 καταγράφηκαν 7,7 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, έναντι 15,8 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-
Αυγούστου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 51,2% (-8,1 εκατ. αφίξεις).

Από τα διεθνή αεροδρόμια της χώρας, την μεγαλύτερη βελτίωση στο ρυθμό ανάκαμψης (-86 χιλ./-21,4%) είχε το αεροδρόμιο της Σαντορίνης όπου καταγράφηκαν 316 χιλ. αφίξεις, και ακολούθησε το αεροδρόμιο της Μυκόνου, όπου ο ρυθμός ανάκαμψης ανήλθε σε -105 χιλ./-27,3%, με 279 χιλ. αφίξεις.

Η γεωγραφική ενότητα με τη μεγαλύτερη βελτίωση στο ρυθμό ανάκαμψης ήταν οι Κυκλάδες (-190 χιλ./-24,3%), καταγράφοντας 595 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Δωδεκανήσων ανήλθαν σε 1,3 εκατ. σημειώνοντας μείωση 1,4 εκατ./-51,2%.

Οι μειώσεις

Σε επίπεδο απόλυτων διαφορών, η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην Κρήτη (-1,5 εκατ./-46,3%) καταγράφοντας 1,8 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Η βρετανική αγορά, μέχρι τον Αύγουστο «κράτησε πίσω» την πορεία προς την ανάκαμψη στην γεωγραφική ενότητα των Ιόνιων Νήσων, όπου καταγράφηκε μείωση 1,2 εκατ./-51,5% ενώ καταγράφηκαν 1,1 εκατ. αφίξεις.

Τέλος, η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στην γεωγραφική ενότητα της Πελοποννήσου κατά -110 χιλ. /-61,1% ενώ οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν μόλις σε 70 χιλιάδες.

Επίσης, την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021 καταγράφηκαν 2,8 αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού, έναντι 5,6 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-
Αυγούστου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 50,3%/-2,8 εκατ. αφίξεις.

Η ανάκαμψη

Τον Ιούλιο η ανάκαμψη ανήλθε σε -24,9%/-238 χιλ., ενώ καταγράφηκαν 716 χιλ. αφίξεις. Τέλος, τον Αύγουστο καταγράφηκαν 794 χιλ. αεροπορικές αφίξεις, με τον ρυθμό ανάκαμψης να ανέρχεται σε -18,2% ή -176 χιλ. αφίξεις.

Εξάλλου, την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021 καταγράφηκαν 2,8 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 8,6 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Αυγούστου
2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 67,5%/-5,8 εκατ. οδικές αφίξεις.

Τον Ιούλιο, ο ρυθμός ανάκαμψης ανήλθε σε -56,2%/-1,2 εκατ. ενώ καταγράφηκαν 922 χιλ. αφίξεις. Τον Αύγουστο καταγράφηκαν για πρώτη
φορά το 2021 πάνω από 1 εκατ. οδικές αφίξεις, παρόλο που ο ρυθμός ανάκαμψης επιβραδύνθηκε κατά -57,7%/-1,4 εκατ. αφίξεις.
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021, η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες διαφορές, υπήρξε στον Προμαχώνα (-1,3 εκατ./-57,4%), με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 995 χιλ. και ακολούθησε ο μεθοριακός σταθμός της Νυμφαίας με μείωση 1,1 εκατ./-88,0%, όπου είχαμε μόλις 153 χιλ. οδικές αφίξεις.

Οι γείτονες

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2021, μείωση παρουσιάστηκε από όλες τις γειτονικές χώρες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Ειδικότερα, η μεγαλύτερη μείωση, σε απόλυτες διαφορές, υπάρχει από τη Βουλγαρία κατά 2,8 εκατ. χιλ./-67,7%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση σε ποσοστιαίες διαφορές, εμφανίζεται από την Τουρκία, κατά –639 χιλ./-83,7 %.

Η μείωση από την Αλβανία ανήλθε σε -952 χιλ./-74,4%, ενώ η μεγαλύτερη βελτίωση του ρυθμού ανάκαμψης εμφανίστηκε από την αγορά της Βόρειας Μακεδονίας, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,5 εκατ. οδικές αφίξεις ή -58,8%.

Συνολικά, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 69,8%, και διαμορφώθηκε στις 4.550 χιλ. ταξιδιώτες,
έναντι 15.080 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε στις 3.245 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας πτώση κατά 62,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 μειώθηκε κατά 79,7% και διαμορφώθηκε στις 1.305 χιλ. ταξιδιώτες.

Η Ευρωζώνη

Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 60,3%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 66,2%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε πτώση κατά 58,7% και διαμορφώθηκε στις 801 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 52,2% και διαμορφώθηκε στις 389 χιλ. ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 84,7% και διαμορφώθηκε στις 268 χιλ.
ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 77,3% και διαμορφώθηκε στις 135 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 88,2% και διαμορφώθηκε στις 31 χιλ. ταξιδιώτες.

Οι εισπράξεις

Οσον αφορά στις εισπράξεις, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021, εμφάνισαν μείωση κατά 62,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και διαμορφώθηκαν στα 3.383 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην πτώση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά -51,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.318 εκατ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά -74,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.037 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 1.770 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 54,0%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν πτώση κατά 42,1% και διαμορφώθηκαν στα 548 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 53,9% και διαμορφώθηκαν στα 671 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία
μειώθηκαν κατά 37,9% και διαμορφώθηκαν στα 345 εκατ. ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, πτώση κατά 76,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 303 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 68,1% και διαμορφώθηκαν στα 194 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 83,8% και διαμορφώθηκαν στα 34 εκατ. ευρώ.

huffingtonpost.gr

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
1
Εγκαίνια της έκθεσης -εικαστικό αφιέρωμα 2018: " Η Μύκονος μέσα από το βλέμμα των καλλιτεχνών. Από το μεσοπόλεμο έως το 1960."
2
O δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, για το 1ο Mykonos Art Festival που εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο.
3
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μιλτιάδης Ατζαμόγλου φωτογραφήθηκε μπροστά από το όνειρο της νεολαίας της Μυκόνου
4
Πρώτο στην κατάταξη στον παγκόσμιο αλλά και στον ελληνικό χάρτη το MykonosVoice με 18 χιλιάδες μ.ο μοναδικούς επισκέπτες κάθε μέρα
5
Εικαστικό αφιέρωμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου «Μαρία Ιγγλέση»
6
7
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.