ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Εισαγωγή αθλητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Εισαγωγή αθλητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
Αναλυτικά η ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους έχει ως ακολούθως...

Εγκύκλιο για την εισαγωγή των διακριθέντων αθλητών, αθλητριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία και Α.Σ.Κ.Τ.) και των Τ.Ε.Ι (Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας.
Αναλυτικά η ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους έχει ως ακολούθως ενώ για τα δικαιολογητικά μπορεί ο κάθε ένας να πληροφορηθεί από την ιστοσελίδα του αρμόδιου Υπουργείου.
Με μηχανογραφικό και χωρίς ποσοτικό περιορισμό
Αθλητές που πέτυχαν διάκριση πρώτον σε Ολυμπιακούς, παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς αγώνες μέχρι και 2018 (σύμφωνα με το αρ.34 παρ.10 γ του Ν.2725/99- ΦΕΚ 121 Α’) διεκδικούν εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση είτε υποβάλουν Μηχανογραφικό δελτίο είτε χωρίς ποσοτικό περιορισμό και δεύτερον σε λοιπούς αγώνες από 1-9-2014 μέχρι και 31-8-2018 (σύμφωνα με το αρ.34 παρ.10 γ του Ν.2725/99- ΦΕΚ 121 Α’), εισάγονται: Α. σε Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος των Α.Ε.Ι. ή σε Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, χωρίς ποσοτικό περιορισμό, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, εφόσον έχουν πετύχει μια από τις ακόλουθες διακρίσεις σε: Α. Θερινούς – χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες: 1η και 6η νίκη σε Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση των ΑΕΙ και ΤΕΙ και σε ΤΕΦΑΑ. 7Η και 8η νίκη σε ΤΕΦΑΑ. Β. Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας: 1η και 3η νίκη σε ΤΕΦΑΑ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: 1η και 6η νίκη σε Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση των ΑΕΙ και ΤΕΙ και σε ΤΕΦΑΑ. 7Η και 8η νίκη σε ΤΕΦΑΑ. Παίδων – Κορασίδων: 1η και 3η νίκη σε ΤΕΦΑΑ. Γ. Παγκόσμιοι σχολικοί αγώνες: 1η και 3η νίκη σε ΤΕΦΑΑ: Ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων: 1η και 3η νίκη σε Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση των ΑΕΙ και ΤΕΙ και σε ΤΕΦΑΑ. Ανδρών – γυναικών: 4η και 8η νίκη σε ΤΕΦΑΑ.
Επίσης: 1. Αθλητές που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών – γυναικών, εισάγονται σε οποιαδήποτε σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. της προτίμησής τους καθ ΄ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων. 2. Αθλητές που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. της προτίμησής τους καθ ΄ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων.
Προϋποθέσεις
Απαραίτητες προϋποθέσεις για τους υποψηφίους της πρώτης περίπτωσης είναι : i) Να έχουν ηλικία έως και 29 ετών (έτος γέννησης από το 1989), ii) Να είναι εγγεγραμμένοι με τη διάκρισή τους στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (η εγγραφή στον ειδικό πίνακα πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση που χορηγείται στον αθλητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον έχει προηγηθεί αίτηση του αθλητή για εγγραφή στον εν λόγω πίνακα και υπουργική απόφαση εγγραφής του σε αυτόν), iii) Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, iv) Να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής, όπου θα δηλώνουν και το τμήμα, ή την εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος, των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., ή Τ.Ε.Φ.Α.Α στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν, ανάλογα με τη διάκρισή τους καθώς και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙ για την περίπτωσή τους.
Οι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, εισάγονται στο τμήμα, ή την εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος, των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και Τ.Ε.Φ.Α.Α. της προτίμησής τους, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, χωρίς ποσοτικό περιορισμό και χωρίς να απαιτείται να έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο.
Επισημαίνεται ότι οι αθλητές που έχουν υποβάλει αίτηση για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους και τα αμέσως επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής, βάσει των διατάξεων αυτών.
Το δικαίωμα επανακτάται με νεότερη νίκη σε διαφορετική διοργάνωση.
Όσα ισχύουν καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων
Επίσης, σε Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος των Α.Ε.Ι. ή σε Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, σε ποσοστό θέσεων, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, με βάση το μηχανογραφικό τους δελτίο, έτους 2018, ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των μορίων τους και εφόσον έχουν πετύχει μια από τις ακόλουθες διακρίσεις. Αναφέρονται οι διακρίσεις και σε παρένθεση πρώτα το ποσοστό προσαύξησης για τα ΤΕΦΑΑ και ακολουθεί το ποσοστό για τα άλλα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Επίτευξη ισοφάρισης παγκόσμιας επίδοσης παίδων – κορασίδων (-,25%), 4η και 8η νίκη σε παγκόσμιο παίδων – κορασίδων (35%-15%).
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: 1η και 3η νίκη κορασίδων – παίδων (40%- 20%), επίτευξη ισοφάρισης (40%-20%), 4η και 8η νίκη νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων (30%-20%), 4η και 8η νίκη παίδων – κορασίδων (30% – 15%).
Μεσογειακοί αγώνες: 1η και 3η νίκη (30% – 15%). Πανελλήνιοι αγώνες: 1η νίκη σε όλες τις κατηγορίες (20% – 10%), 2η νίκη σε όλες τις κατηγορίες (20%-8%), 3η νίκη σε όλες τις κατηγορίες (20%-7%), επίτευξη ή ισοφάριση πανελλήνιας επίδοσης σε όλα τα αγωνίσματα, όλων των κατηγοριών (20%-10%).
Πανελλήνιοι μαθητικοί- σχολικοί αγώνες: 1η, 2η και 3η νίκη (20%-10%, 20%-8%, 20%-7%).
Συνδυασμός δύο διακρίσεων: 1η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών και 1η νίκη σε πανελλήνιους μαθητικούς – σχολικούς αγώνες (21%-11%).
Αναλυτικά για την εγκύκλιο μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να επισκέπτεται την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
1
Εγκαίνια της έκθεσης -εικαστικό αφιέρωμα 2018: " Η Μύκονος μέσα από το βλέμμα των καλλιτεχνών. Από το μεσοπόλεμο έως το 1960."
2
O δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, για το 1ο Mykonos Art Festival που εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο.
3
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μιλτιάδης Ατζαμόγλου φωτογραφήθηκε μπροστά από το όνειρο της νεολαίας της Μυκόνου
4
Πρώτο στην κατάταξη στον παγκόσμιο αλλά και στον ελληνικό χάρτη το MykonosVoice με 18 χιλιάδες μ.ο μοναδικούς επισκέπτες κάθε μέρα
5
Εικαστικό αφιέρωμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου «Μαρία Ιγγλέση»
6
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.